.
0031086
AUDUBON: THRASHER.
Brown Thrasher, also known as Ferruginous Thrush (Toxostoma rufum), from John James Audubon's 'The Birds of America,' 1827-1838.