.
0200460
HERBERT FLEISSNER.
Herbert Fleissner - Publisher, Germany - 01.10.1986 No-commercial-use!, ullstein bild ID 00974694.